Category: ಕವನಗಳು

Home ಕವನಗಳು
ಜೋಕೆ
Post

ಜೋಕೆ

ಕೆಲವರು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ನಟಿಸಿ
ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವರಾಡಿದ್ದೇ ಆಟ ಆಡುವರು

Post

ಸಾಗರ…

ಗಿಡವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು
ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆಲ್ಲ ನೆರಳಾಗಿನಿಂದು