ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಜಲಪಾತ ಸೃಷ್ಠಿ

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ  ಜಲಪಾತ ಸೃಷ್ಠಿ

ಸೂಳೆಕೆರೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಲಪಾತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು.