ಮಲ್ಲಕಂಭ

ಮಲ್ಲಕಂಭ

ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಗುರುಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು  ಮಲ್ಲಕಂಭ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಮೈನವಿರೇಳಿಸಿತು.