ಜಗಳೂರು ಪ.ಪಂ.ಗೆ ಲೋಕಾನಾಯ್ಕ್‌ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ಜಗಳೂರು ಪ.ಪಂ.ಗೆ  ಲೋಕಾನಾಯ್ಕ್‌ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ಜಗಳೂರು, ಜು.20- ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಲೋಕಾನಾಯ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿ ಕೊಂಡರು. ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜು ಬಣಕಾರ್ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನ ತೆರವಾಗಿತ್ತು.