ಮನೆ ಲೀಜ್‍ಗೆ ಇದೆ

ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ ‘ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮೇನ್, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂ, ಬೋರ್ ವೆಲ್/ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ 1ನೇ ಮಹಡಿ ಮನೆ ಲೀಸ್‍ಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9741746205(Owner), 9902299961, 8431255250