ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೇಮಕ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಾ.6 – ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್‍.ಟಿ. ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರನ್ನಾಗಿ ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್‍.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಮ್ಮನೂರು ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.