ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖ, ಬೋರ್‍ & ನಲ್ಲಿ ನೀರು, 2 ರೂಂ, ಕಿಚನ್ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 2ನೇ ಮಹಡಿ ಗಣೇಶ ಲೇಔಟ್, KSRTC ಬಸ್‍ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‍ ಪಕ್ಕ. 88670 10442