ದೇವರಬೆಳಕೆರೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು

ದೇವರಬೆಳಕೆರೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು

ದೇವರಬೆಳಕೆರೆ ಪಿಕಪ್ ಜಲಾಶಯದ ಬಲಭಾಗದ ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.