ಲೀಸ್‍ಗೆ ಇದೆ

ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ `ಬಿ’ ಬ್ಲಾಕ್‍ನ 12 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‍ನಲ್ಲಿರುವ # 380/3, ಶ್ರೀ ಕಾಕತಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಿಲಯ ಒಂದನೇ  ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ 2 ಬೆಡ್ ರೂಂ 2 ಹಾಲ್‍ವುಳ್ಳ ಮನೆ ಲೀಸ್‍ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 98864 84216, 99163 23302

Leave a Reply

Your email address will not be published.