Day: January 2, 2021

Home 2021 January 02 (Saturday)
Post

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ವಿಶಾಲವಾದ ಹಾಲ್, 2 ಬೆಡ್‍ರೂಂ, 2 ಬಾತ್‍ರೂಂ, ಸೋಲಾರ್, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಸದಾ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಿರುವ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ, ಹಿಂದೂ ಜನಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಿಸಿ.