ಸಹಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.13- ಬಿ. ಕಲಪನ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯು.ಕೆ. ಧನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಂದ್ರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.