ಸಮಗ್ರ

Home ಸಮಗ್ರ
ತ್ಯಾಗ…

ತ್ಯಾಗ…

ನನ್ನ ಕರುಳಿನ ಕುಡಿ ನೀನು... ಅಮ್ಮನ ತೊಳಲಾಟವ ಅರಿಯೇ ನೀ ಕಂದ...

ಕೊರೊನಾ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಪೋಷಾಕು

ಕೊರೊನಾ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಪೋಷಾಕು

ಅಂದಿನ ವೈದ್ಯರ ಪೋಷಾಕು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವೈದ್ಯರೆಂದು ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಟೋಪಿ, ಮುಖಗವಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಗಾಜಿನ ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ಹದ್ದಿನ ಕೊಕ್ಕಿನಂತಹ ಮೂಗಿನ ಕವಚ.

ಬದುಕು ಕಲಿಯಲು ಈ ಬಿಡುವು ಸಾಕೇ..?

ಬದುಕು ಕಲಿಯಲು ಈ ಬಿಡುವು ಸಾಕೇ..?

ಓದು ಓದು, ಓಡು ಓಡು... ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಧಾನವಿಲ್ಲ. ನಿಂತರೆ ನಿರ್ನಾಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠಗಳು.. `ಅತಿ ವೇಗ ತಿಥಿ ಬೇಗ' ನಾಣ್ಣುಡಿ ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ.