ಆರೋಗ್ಯ

Home ಆರೋಗ್ಯ
ಅಂತೂ ಮಾತನಾಡಿದಳು…. ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ

ಅಂತೂ ಮಾತನಾಡಿದಳು…. ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ

ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಉತ್ಸುಕರಾಗುವ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕುವ ಬೇಲಿಗೂ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ

ದಾವಣಗೆರೆಯಂತೂ ಇದ್ದ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗುಣ ಹೊಂದಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗದೆ, ಹಸಿರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲಾದವು.

ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆ…

ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆ…

`ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆ' ಎನ್ನುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವ/ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ (ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ) ಇದು ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ.